Astra

Școala profesională Astra

Ținând cont de faptul că şcolile profesionale au fost desfiinţate, tinerii nu reuşesc să mai dobândească o calificare într­-o meserie, iar forţa de muncă calificată din industrie este îmbătrânită. Patronatul Societăţii ASTRA Vagoane Călători a hotărât să se implice direct în rezolvarea acestor probleme prin înfiinţarea propriei şcoli private de meserii. Şcoala Profesională,, ASTRA” dispune de o bază materială excelentă, elevii nu învață doar teorie, ci beneficiază de ore de practică în fabrică, acolo unde se produce efectiv şi învaţă cum se construiesc tramvaiele şi vagoanele de călători.

Patronatul a avut iniţiativa înfiinţării unei Şcoli Profesionale, care să pregătească tinerii pentru meseriile de sudor, strungar, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, electromecanic material rulant, electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice, operator maşini cu comandă numerică .

„Vom pregăti în primul rând viitoarele cadre cu pregătire medie care vor lucra în halele uzinei noastre, dar şi pentru alte societăţi comerciale arădene, dacă vor exista solicitări, iar noi vom avea capacitate suficientă de şcolarizare“, a declarat Valer Blidar, preşedintele Grupului de firme Astra Vagoane Călători.

Vezi site-ul