Astra

MODERNIZARE

Spre deosebire de majoritatea fabricanților de material rulant care produc doar anumite subansamble și ulterior fac asamblarea finală cu componente aprovizionate de pe piață, Astra Vagoane Călători realizează în propria uzină cel mai mare grad de integrare a principalelor componente.

Tramvai modernizat GT-4 ARMONIA